ستاد امر به معروف و نهی از منکر

جلسه اعطای احکام شوراهای امر به معروف و نهی از منکر بانک های خصوصی و دولتی / تبیین رویکردهای جدید ستاد
گزارش تصویری

جلسه اعطای احکام شوراهای امر به معروف و نهی از منکر بانک های خصوصی و دولتی / تبیین رویکردهای جدید ستاد

جلسه تبیین رویکردهای جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نیز اعطای احکام به شوراهای امر به معروف و نهی از منکر بانک های خصوصی و دولتی در روز سه شنبه سوم دی ماه در سالن جلسات ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برگزار شد.