ستاد امر به معروف و نهی از منکر

ستاد امر به معروف و نهی از منکر

جزئیات ثبت نام در دوره آموزش مجازی امر به معروف و نهی از منکر

جزئیات ثبت نام در دوره آموزش مجازی امر به معروف و نهی از منکر

دوره آموزش مجازی امر به معروف و نهی از منکر با محور کتاب شهید مطهری(ره) با تدریس دکتر سید صالح هاشمی گلپایگانی برگزار می‌شود.
اخبار دوره ملی
نهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

نهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

نهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با تدریس دکتر سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
هشتمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

هشتمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

هشتمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با تدریس دکتر سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
هفتمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

هفتمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

هفتمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با تدریس دکتر سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
ششمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد

ششمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد

ششمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با تدریس دکتر سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
پنجمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد

پنجمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد

پنجمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با تدریس دکتر سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
چهارمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد

چهارمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد

چهارمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با تدریس دکتر سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
سومین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد

سومین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد

سومین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با تدریس دکتر سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
دومین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد

دومین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد

دومین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با تدریس دکتر سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
اولین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد

اولین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد

اولین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با تدریس دکتر سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
اولین دوره ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار می‌شود
با محوریت آثار شهید مطهری؛

اولین دوره ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار می‌شود

اولین دوره ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با محوریت آثار استاد شهید مطهری به صورت حضوری و غیرحضوری و با تدریس دکتر سیدمحمدصالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار می‌شود.
ارتباط مردمی
نشانی پستی: تهران - خیابان پاسداران - خیابان نیستان سوم - خیابان صدف - انتهای خیابان شهید راستوان - نبش سه‌راه چیذری - ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور
 
کد پستی: ۱۹۴۵۶۱۷۷۱۳

تلفن پاسخگویی: ۲۲۵۶۱۲۱۸ - ۰۲۱

پست الکترونیکی ما به نشانی Info@Setad-abm.com بطور منظم بازبینی می‌شود.
نام:
* ایمیل:
* گیرنده: