خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 212

منکر بد ، منکر اقتصادی است، بی حیایی، منکر سیاسی است

منکر بد ، منکر اقتصادی است، بی حیایی،  منکر سیاسی است چهارشنبه, 03 شهریور 1395

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ما امروز امر به معروف را از گستره اصلی خود دور کردیم گفت: منکر بد ، منکر اقتصادی است، بی حیایی،  منکر سیاسی است، دراصل اقتصاد، سیاست، اداره کارگزاری حکومت و برداشت مالی و کنترل زندگی و معاش و رعایت نکردن لقمه، اگر حیا نداشته باشد اثر وضعیش بی حیایی در کوچه و خیابان است.

 به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، دکتر قنبری استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ما در مورد رابطه مسئولیت پذیری و امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به فرمایش امیر مومنان علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام گفت: وجود مقدس امیر مومنان علیه السلام به امام شیعیان علیه السلام امر می کند که "امر به معروف کن به گونه ای که خودت یکی از آنها هستی و منکر را با دستور زبان خودت بکن یعنی با همه وجودت، اخلاق منکر را از حوزه خودت دور کن".

وی در ادامه افزود: ویژگیهایی در بیان امیر مومنان علیه السلام هست که اگر در زندگی یک انسان و یک مسئول، تحقق نیابد ادعای امر به معروف و نهی از منکر مسخره بازی است و یک شوخی بیش نیست. گذران دنیا است و با ترکیب اغراض و وقوع منش ها معلوم می شود که آیا خودش امر به معروف است ؟ اداره اش می شناسندش؟ آیا فکر را با دستور زبانش پس می زند؟ اطرافش منکر نیست؟ و در مقام انکار منکر در حوزه عمل هست؟

قنبری با بیان اینکه ما امروز امر به معروف را از گستره اصلی خود دور کردیم اظهار داشت: دل مشغوله ای که برای مردم درست کردند آستین کوتاه و موی سر است، برای اینکه مصادیق دیگر منکر را ازشان سوال نکنند و کسی به آنها نپردازد.  در حالی که منکر بد ، منکر اقتصادی است، بی حیایی،  منکر سیاسی است، دراصل اقتصاد، سیاست، اداره کارگزاری حکومت اگر حیا نداشته باشد در برداشت مالی و کنترل زندگی و معاش و رعایت نکردن لقمه، اثر وضعیش بی حیایی در کوچه و خیابان است.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: تا حرف می زنیم می گویند اول از خودت شروع کن. وقتی فکر بوجود آمد حرف اثرش را از دست می دهد و نتیجه اش عکس می شود. فلذا با این قصه ها درست نمی شود ما در کشور بدترین نوع منکر را اداره کننده کشور داریم.

وی در پایان گفت: اثر وضعی رفتار مسئولین در زندگی مردم نمود می یابد و امیر مومنان علیه السلام فرمودند" فقری که در بین مردم است مال بی مبارکی مسئولین در خوردن است که امر به منکر است".

نظر دادن

چندرسانه ای

از نگاه علم