خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 212

آموزش امر به معروف و نهی از منکر (جلد سوم)

آموزش امر به معروف و نهی از منکر (جلد سوم) چهارشنبه, 17 خرداد 1396

به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، پژوهشکده امر به معرف و نهی از منکر، سومین کتاب آموزش امر به معروف و نهی از منکر، نوشته محمداسحاق مسعودی را منتشر کرد.

 مؤلف در پیشگفتار این کتاب، درباره اهداف نگارش کتاب‌های آموزشی در زمینه امر به معروف می‌نویسد:

پیش از این، جلد اول و دوم امر به معروف و نهی از منکر تقدیم خوانندگان گرامی شده بود. در جلد اول(مقدماتی) که در سه بخش و هفده درس تنظیم گردیده، چندین موضوع ارائه شده است که عبارتند از: جایگاه امر به معروف و نهی از منکر و معنای آن، مراحل امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن، ویژگی‌های آمران و ناهیان و روش‌ها و شیوه‌های اجرای این فریضه.

جلد اول برای مخاطبان عام نوشته و لذا مطالب به صورت ساده و مورد نیاز آنان تدوین گردیده است.

جلد دوم در پنچ بخش و بیست درس تدوین گردیده که در آن به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر پرداخته شده و نیز به سیره بزرگان دینی و آثار اقامه و ترک این فرضیه پرداخته شده است. در جلد دوم ضمن اولویت‌بندی مباحث، سطح مطالب نسبت به جلد اول ارتقا یافته است.

در جلد سوم به مباحثی از جمله تعریف امر به معروف و نهی از منکر؛ پیش نیازهای این فریضه، معیار شناسی، ارتباط فریضه امر به معروف و نهی از منکر با مقوله تسامح و تساهل، عوامل تشویق کننده یا بازدارنده این فریضه پرداخته شده است.

در این جلد، مخاطبان نسبت به مخاطبان دو جلد اول و دم تخصصی‌تر بوده و در واقع نیاز افراد متخصص و تحصیل کرده جامعه به این امر لحاظ شده است.

در این جلد به معیارهای شناخت «معروف» و «منکر» پرداخته شده و مطالب به صورت استدلالی و مبتنی بر آیات و روایت ارائه گردیده است.

مؤلف، این کتاب را در ده فصل و در بیست و چهار درس به رشته تحریر درآورده است، وی در فصل اول به تعریف امر به معروف و نهی از منکر و واژه شناسی این فریضتین پرداخته است.

نگارنده، در بخش دوم فصل اول، تعریف کاملی از امر به معروف و نهی از منکر را مطرح‌ کرده است و در صفحه 43 زیر عنوان «دیدگاه برگزیده» می‌نویسد:

به نظر می‌رسد، معنای دقیق امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از: طلب و درخواست انجام دادن واجب و طلب ترک و عدم اجرای حرام.

همچنین در فصل دوم موضوع تفاوت‌های امر به معروف و نهی از منکر با نظارت اجتماعی پیش روی خوانندگان قرار گرفته است.

نگارنده در فصل سوم به بررسی وجوب امر به معروف و نهی از منکر از نظر شرعی و عقلی و وجوب کفایی و وجوب توصلی و تعبدی پرداخته و در درس پنجم عنوان‌هایی همچون: دلیل وجوب، وجوب کفایی یا عینی، واجب توصلی و تعبدی، منهی از مقدمه حرام، و شرایط علم آمر و ناهی به معروف و منکر و احتمال تأثیر را تبیین نموده است.

شرط دوم وجوب امر به معروف و نهی از منکر آن است که آمر و ناهی، احتمال تأثیر امر و نهی را بدهد، از این رو نگارنده در صفحه 80، زیر عنوان «احتمال تأثیر» می‌‌نویسد:

 اگر آمر و ناهی به عدم تأثیر امر و نهی علم و اصمینان داشته باشد، امر و نهی  واجب نیست. (البته در امر و نهی قلبی این شرط وجود ندارد.)

وی در ادامه  به بیان شش نکته درباره احتمال تأثیر امر به معروف پرداخته است که برخی از آنها عبارتند از:

1- اگر آمر و ناهی بدانند که امر و نهی او تأثیر نمی‌گذارد، مگر اینکه با درخواست و موعظه همراه باشد، واجب است امر و نهی را به همراه درخواست موعظه انجام دهد....

2- اگر بداند یا احتمال دهد که امر و نهی‌‌اش با تکرار مؤثر خوادهد بود، تکرار در امر و نهی واجب است.

3- اگر بداند فلان شخص قصد ارتکاب حرامی را دارد و احتمال بدهد که نهی از آن حرام، تأثیر می‌گذارد، واجب است او را نهی کند.

4- اگر بداند یا احتمال دهد که امر و نهی او در تقلیل معصیت و کم شدن آن مؤثر است، ولی در قلع و از بین بردن مؤثر نیست، امر و نهی واجب است...

همچنین، نویسنده در درس ششم به بررسی موضوع‌هایی همچون: استمرار معصیت، مراتب امر به معروف و نهی از منکر که شامل انکار قلبی، زبانی و یدی است، می‌پردازد.

نظر دادن

چندرسانه ای

از نگاه علم