خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 212

عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر

عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر یکشنبه, 22 مرداد 1396


عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر
نگارندگان با بازخوانی مسأله، مستندات قول مشهور را به رغم برخورداری از «شهرت عظیمه» قابل خدشه می‌دانند.

چکیده

در آثار فقهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقیّد به تحقق شروطی، از جمله «ایمنی از ضرر» شده است. فقهاء معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط ایمنی از ضرر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به گونه‌ای که هرگاه بر امر به معروف و یا نهی از منکر، مفسده و یا ضرری مترتب شود، این وجوب فعلیت نداشته و ساقط می‌شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله، مستندات قول مشهور را به رغم برخورداری از «شهرت عظیمه» قابل خدشه می‌دانند. اجمالاً نویسندگان معتقدند امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه شرعی «وجوبی مطلق و غیر معلق» نسبت به شرط موصوف داراست.


نویسندگان:

محمد محسنی دهکلانی; علی اکبر ایزدی فرد; صالح منتظری

فصلنامه فقه و اصول - سال 49، شماره 1، پیاپی 108، بهار 1396.

نظر دادن

چندرسانه ای

از نگاه علم